រំលងទៅកាន់មាតិកាមេ

អត្ថប្រយោជន៍​

  • អាច​ប្រើប្រាស់​វេទិកា​ (Platform)​ ក្នុង​ការ​បង្កើត​វគ្គ​សិក្សា និង​បង្រៀន​សិស្ស​តាមរយៈ​អេឡិចត្រូនិក
  • ទទួល​បាន​បច្ចេកទេស​ក្នុង​រៀបចំ​វគ្គ​សិក្សា​បែប​ឌីជីថល និង​ការ​បង្កើត​ខ្លឹម​សារ​មេរៀន​អនឡាញ
  • មាន​ទី​កន្លែង​​សម្រាប់​ឲ្យ​សិស្ស គ្រូ និង​ស្ថាប័ន​រក្សា​ទុក​នូវ​ខ្លឹមសារ ឯកសារ និង​ធនធាន​អប់រំ​ច្បាស់លាស់

លក្ខខណ្ឌ​​ចូល​ជា​សមាជិក

  • ត្រូវ​បំពេញ​ពាក្យ​ស្នើ​សុំ​ជា​សមាជិក
  • ជា​ប្រភេទ​ស្ថាប័ន​ដែល​ផ្ដល់​ប្រយោជន៍​ដល់​អ្នក​សិក្សា អ្នក​ស្រាវជ្រាវ​
  • មាន​ខ្លឹមសារ​មេរៀនគ្រប់គ្រាន់ ដូចជា​វីដេអូ សម្លេង រូបភាព ស្លាយ អត្ថបទ រូប​មាន​ចលនា ឬ​ការ​ពិសោធន៍
  • មាន​គោលបំណង​អប់រំ​ច្បាស់លាស់ និង​មាន​បេសកកម្ម​រួម​សម្រាប់​ការ​អប់រំ

ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូមទំនាក់ទនង​មក ៖

  • លេខ​ទូរសព្ទ ៖ 012 488 776
  • អ៊ីមែល ៖ chandara.om@father-tech.com